Susipažinkite su Telšiais

Dalinkimės kelionių įspūdžiais.

Susipažinkite su Telšiais

Standartinė N3xt » Ant Spa 19, 2010 11:18 pm

Susipažinkite su Telšiais

TELŠIAI – ŽEMAITIJOS SOSTINĖ
Telšiai - Žemaitijos sostinė, Telšių apskrities, rajono, Žemaitijos katalikybės centras. Tai miestas, įsikūręs ant septynių kalvų, iš rytų ir vakarų supantis legendomis pagarsėjusį Masčio ežerą. Vardą miestui davė mažytis Telšės upelis, įtekantis į Mastį. Legenda pasakoja, kad Telšius įkūrė karžygys Džiugas dar vadinamas Telšiu.

1536 m. Telšiuose pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia ir įkurta parapija. 1602 m. Zigmantas Vaza senosios bažnysios vietoje pastatė taip pat medinę naują. Dar kartą perstatyta 1700 m. ji išsilaikė iki XIX a. pradžios. 1835 m. dėl senumo ji nugriauta. Naujos bažnyčios statyti katalikai leidimo iš rusų valdžios negavo. 1867 m. jos vietoje pastatyta cerkvė. 1934 m. iškėlus bylą teisme, bažnyčia buvo priteista katalikams.

XVII a. pabaigoje Telšiai tapo Žemaičių kultūriniu ir politiniu centru. Telšiuose buvo šaukiami bajorų seimeliai, veikė teismas, bet prieš Telšių teismą precedenciją turėjo Raseinių teismas. XVII a. Telšiams suteiktos Magdeburgo teisės.

1710 m. Telšiai smarkiai nukentėjo nuo švedų: gyventojai apiplėšti, dvaras sudegintas, išgrobtos vertybės. Be to, kilęs maras sunaikino daug Telšių ir apylinkės gyventojų.

1907 m. Telšius sunaikino gaisras. Po kelerių metų vietoje buvusių medinių pastatų pastatyta eilė mūro namų.

1926 įkurta Telšių vyskupija, o Telšiai tapo jos sostine. Jos teritoriją sudarė buvusios Žemaičių vyskupijos dalis - Žemaičių kraštas. 1927 m. Telšiuose įkurta kunigų seminarija, uždaryta 1940 m. bolševikų okupacinės vadžios. 1929 m. Telšiuose pastatyti vyskupų rūmai, kuriuose šiuo metu veikia Vyskupijos kurija.


Miesto centras. Kuriame stovi laikrodis ir ant jo mūsų Žemaičių simbolis - meška.
Paveikslėlis

Takelis iš pagrindinės gatvės link paežerės (žiemą)
Paveikslėlis

Miesto centre šalia mažosios bažnytėlės yra tokia vieta kuri vadinama "Trim kryžiais", nuo šios vietos atsiveria šitoks vaizdas:
Paveikslėlis

Paežerė... vos keli šimtai metrų nuo miesto centro... dažna įsimylėjėlių susitikimo vieta :]
Paveikslėlis

Saulėlydis... Jie labai gražus mūsų mieste... ypač stovint prieš ežerą :]
Paveikslėlis

Vaizdas iš paežerės... Matosi Telšių Katedra:
Paveikslėlis

"Vilniaus rajonas" fotografuota iš naujamiesčio kuris kitoj ežero pusėj:

Paveikslėlis

Katedros aikštė:
Paveikslėlis

Katedros vartai:
Paveikslėlis

Iš paukščio skrydžio:
Paveikslėlis

Vaizdas ramiame fontane, kuris įsikūręs miesto centre aplink laikrodį:
Paveikslėlis

Telšiu žemėlapis katedros aikštėje, pritaikytas ir akliesiems (paminklas):
Paveikslėlis

Katedros aikštėje ant fontano esanti skulptūra:
Paveikslėlis

Dar vienas paminklas esantis jau centrinėje gatvėje nusileidus laiptais nuo katedros aikštės:
Paveikslėlis

Centre vėlgi galime išvysti tokį paminkliuką:
Paveikslėlis

Įvažiavus į Telšius mus pasitinka toks informacinis ženklas: Stovi visuose trijuose įvažiavimuose.
Paveikslėlis

Centrinė gatvė:
Paveikslėlis

Trys kryžiai, esantys šalia mažosios bažnyčios:
Paveikslėlis

Savivaldybės aikštė:
Paveikslėlis

Viešoji įstaiga Telšių apskrities turizmo informacijos centras:
Paveikslėlis

Katedros aikštės fontanas dar kart, už jo matosi pirmoji Telšių mokykla:
Paveikslėlis

Centras dieną:
Paveikslėlis

Dar keli kadrai iš dangaus
Paveikslėlis
Paveikslėlis

Vaizdas nuo mažosios bažnyčios, tiesiai į centrą:
Paveikslėlis

Žemaiteška Japoneška sodyba:
Paveikslėlis

Vienas iš trobesių kuris stovi "buities muziejuje"
Paveikslėlis

Ten pat stovi ir malūnas:
Paveikslėlis

Lokio pėda:
Paveikslėlis

Nuotraukos nuo bokšto (kuris kaip ir Vilniuje Kalėdoms yra papuošiamas, taip męs turime irgi vieną iš didžiausių Kalėdinių eglių :]
Paveikslėlis
Paveikslėlis

Pro daugiabučiu langus dažnas mato tokį vaizdelį:
Paveikslėlis

Žemaičiu muziejus 'Alka'
Paveikslėlis
Paveikslėlis

Šalia muziejaus 'Alka' medžio skulptūros:
Paveikslėlis

Vyskupo rūmai:
Paveikslėlis
Žemaitijos kaimo muziejus, kitaip buities muziejus:
Paveikslėlis
Paveikslėlis

Centrinė gatvė važiuojant:
Paveikslėlis

Mažoji bažnyčia:
Paveikslėlis

Autobusu stotis:
Paveikslėlis

Geležinkelio stotis:
Paveikslėlis

Gaisrinė:
Paveikslėlis

Katedros vidus (dabar ji renovuojama tad vaizdas tampa vis kitoks)
Paveikslėlis
Paveikslėlis


Individualus muziejus, "MAŽOJI JAPONIJA"
Paveikslėlis

Cerkvė:
Paveikslėlis

Kančios koplyčia (šalia miškelio kur Vokiečiai sušaudė žydus:
Paveikslėlis

APLINK TELŠIUS ESANTYS DVARAI

BIRŽUVĖNŲ DVARAS
Biržuvėnų k., Luokės sen., Telšių r.
Biržuvėnų gyvenvietėje yra išlikę 22 dvaro sodybos statiniai. Prie užtvankos restauruojamas dvaro malūnas ir elektrinė, atstatytas senasis tiltas. Yra parkas su tvenkiniais, netoli legendinė „Laumės pėda“ ir 1764 m. bajorų Gorskių statytas koplytstulpis, esantis apie 0,5 km nuo dvaro.

Tai buvo vienintelis Lietuvoje išlikęs medinis architektūros dvaro kompleksas. Dvaro centrinis pastatas 2004 m. pabaigoje sudegė, tačiau po gaisro išliko krosnys, židiniai, papuošti unikaliais senoviniais kokliais, ant kurių dar matyti Gorskių herbas.

Paveikslėlis

DŽIUGINĖNŲ DVARAS
Džiuginėnų k., Gadūnavo sen., Telšių r.
Apie 4 km nuo Telšių, prie garsiojo Džiuginėnų piliakalnio, kur, anot legendos, supiltas paties Telšių miesto įkūrėjo milžino Džiugo kapas, – Džiuginėnų dvaras. Apie šią vietovę pirmosios žinios istoriniuose šaltiniuose pasirodė jau XVIII a. Dvarą sudaro 4 pastatai, iš kurių 1 gyvenamasis ir 3 ūkiniai. Šio dvaro gyvenimas susijęs su garsia Žemaitijoje dvarininkų Gorskių šeima, rašytoja Žemaite, Žemaitijos dailės tyrinėtoju dailininku, fotografu J. Perkovskiu.

Džiuginėnų kaimo pietvakarinį sparną skalauja Germanto ežeras – nedidelis, 162 ha ploto, tačiau dėl ypač švaraus vandens labai mėgiamas telšiškių ir turistų.

Paveikslėlis

PAVIRVYČIO DVARAS
Tryškiai, Telšių r.
Tai XVIII a. pradžios medinis dvarelis, kadaise priklausęs didikams Šemetoms. Po Napoleono žygio į Rusiją dvare pasiliko gyventi prancūzų leitenantas Pjeras Druvė, kurio giminė dvare gyveno iki 1919 m. Dvare yra buvusi surinkta didžiulė meno kolekcija, kuri Pirmojo pasaulinio karo metu buvo išsaugota, tačiau 1940 m. rusų kareivių išvežta nežinoma kryptimi. Dabar šalia dvaro auga du didžiuliai ąžuolai. Vieno jų apimtis – 6,20 m, kito – 5,60 m.
Paveikslėlis

BRĖVIKIŲ DVARAS
Brėvikių k., Gadūnavo sen., Telšių r.
Brėvikių dvaras pasiekiamas iš Alsėdžių miestelio pavažiavus 3 km į rytus. Dvaras nuo senovės laikų priklausė senai žemaičių bajorų Narutavičių giminei. Ši giminė gavusi herbą 1413 m. Horodlės aktų metu. Ta proga senoji jų pavardė Norutis buvusi pakeista į Narutowicz.

Šiame dvare gimė Stanislovas Narutavičius (1862–1932), liberalas dvarininkas, „Alsėdžių Respublikos“ kūrėjas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. Jo brolis Gabrielis Narutavičius (1865–1922) – žinomas mokslininkas profesorius, 1922 m. buvo išrinktas pirmuoju Lenkijos Respublikos prezidentu.

Iki mūsų dienų išliko medinis gyvenamasis namas (rūmas), svirnas, rūsio likučiai, dalis senosios dvaro alėjos. Pradėtas rengti Stanislovo Narutavičiaus muziejus.

Paveikslėlis

ŽEMAIČIŲ KARALIAUS RINGAUDO DVARAS A.GEDVILO SODYBOJE
Ryškėnai, Telšių r. Žemaičiu Karaliaus Ringaudo dvaras A.Gedvilo sodyboje
A. Gedvilas statydamas dvarą turėjo tikslą ne tik išlieti susikaupusias kūrybines galias, bet ir atkreipti dėmesį į senųjų laikų Žemaitijos istoriją. Reikėjo žmonių, kurie rinktųsi, kalbėtų, svajotų, domėtųsi senąja Žemaitijos kultūra, studijuotų ją, stengtųsi atkurti. Jis jautė pareigą vėl įžiebti amžinąją šventąją ugnį. 1994 m. ant Šatrijos susirinkę Ringaudo dvaro dvariškiai bei Romuvos žyniai tą Amžinąją ugnį uždegė pagal visas žinomas senųjų laikų tradicijas. Nuo kalno Amžinoji ugnis buvo pargabenta į Ryškėnus ir apsigyveno dvaro židinyje.
Paveikslėlis

-------------------

PAŽINTINIAI TAKAI


JOMANTŲ MIŠKO PAŽINTINIS TAKAS Jomantų miško pažintinis takas
Jomantų miškas, Viešvėnų sen., Telšių r.
Jomantų miško takas vingiuoja Jomantų miške, Varnių girininkijoje. Šis miškas – Varnių regioninio parko dalis. Jame gausu gamtos paminklų. Tai Jomantų ir Triliemenis ąžuolai, Jomantų akmuo, Aklaežeris (Vokštelis) – unikalus ežerėlis, kuriame dėl maitinimo ypatumų kasmet kinta vandens lygis.

Pagrindinė Jomantų miško tako paskirtis yra pažintinė: suteikti galimybę susipažinti su mišku, čia esančiais gamtos paminklais, miško gyventojais, miško nauda žmogui, miškininko specialybės darbu, ūkininkavimu miške, senosiomis tradicijomis.

Tako trasa padalyta į sąlygines dalis: „Miško dievų buveinė“, „Medžiofono aikštelė“, „Kliūčių ruožas“, „Sūpuoklių aikštelė“, „Juodųjų paslapčių takas“, „Inkilų alėja“, „Zuikių mokyklėlė“. Įrengti informaciniai stendai bei atokvėpio aikštelės. Kelionei paįvairinti takas pagyvintas įvairiomis miško paslaptimis ir atrakcionais.

Paveikslėlis

DEBESNŲ BOTANINIS TAKAS
Graužų km., Varnių sen., Telšių r.
Debesnų botaninis takas plyti Varnelės upės slėnyje. Šio tako paskirtis – supažindinti parko lankytojus su unikalia žemapelkės augalijos įvairove, dominuojančiomis rūšimis bei jų bendrijomis. Maršruto ilgis apie 2 km. Keliaudami šiuo taku rasite 12 stotelių, kuriose pateikiami ne tik aplink augančių augalų aprašymai, bet ir jų iliustracijos. Debesnų telmologiniame draustinyje aptikta beveik dvi dešimtys augalų rūšių, įrašytų į Lietuvos Raudonąją knygą.
Paveikslėlis

ILGIO EŽERO PAŽINTINIS TAKAS Ilgio ežero pažintinis takas
Džiuginėnų miškas, Ryškėnų sen., Telšių r.
Tako pagrindinis tikslas - supažindinti visuomenę su miško augmenija bei pritaikyti jį aktyviam poilsiui. Telšiškių pamėgta poilsiavietė Germanto kraštovaizdžio draustinyje prie Ilgio ežero. 2005 metais įrengtas pažintinis pėsčiųjų takas aplink Ilgio ežerą. Čia įrengtas lentomis grįstas takas ežero pakrante, apžvalgos aikštelė ant polių virš vandens.
Paveikslėlis

------------------------------------------------------------

Žvėrinčius
Laukstėnų k., Telšių r.
Žvėrinčius įkurtas 1996 m. Ubiškės girininkijoje siekiant supažindinti visuomenę su laukinių gyvūnų gyvenimu. Čia yra įrengtas 14,7 ha ploto miško aptvaras šernams, danieliams ir muflonams bei aptvertas 2,4 ha ploto miško sklypas vilkams. Žvėrinčiuje gyvena apuokai, lūšys, vilkai, muflonai, danieliai, meškinas Timas, Šernė Jadzė ir šerniukai. Lankytojų patogumui stebėti laukinių gyvūnų gyvenimą pastatytos dvi apžvalgos aikštelės bei pavėsinė, regykla, įrengta žaidimų aikštelė vaikams, pastatytas ąžuolas su inkilais ir stendas su labiausiai Lietuvoje paplitusių žvėrių ir paukščių aprašymais.
Paveikslėlis
Paveikslėlis

Varnių regioninis parkas
Ožtakių k., Varnių sen., Telšių r.
Varnių regioniniame parke pamatysite didingiausius Žemaitijos piliakalnius, menančius kovų su kryžiuočiais ir kalavijuočiais laikus (Šatrija, Girgždūtė, Moteraitis, Sprūdės, Vembūtų piliakalnis ir kt.), didžiausią natūralų Žemaitijos ežerą – Lūkstą. Tai vienintelis ežeras Lietuvoje, kurio bangos į krantą išmeta gintaro. Parke gausu sakralinės architektūros paminklų, savitos medinės architektūros paminklų. Unikali Sietuvos kūlgrinda, Debesnų botaninis takas, Spigino rago pažintinis takas. Prie Biržulio ežero esančiame Pabiržulio archeologiniame draustinyje aptikta apie 50 senovinių akmens amžiaus gyvenviečių, kapinynų su Kundos, Narvos, Indoeuropiečių ir vėlesnių laikų kultūrų pėdsakais. Varnių regioniniame parke taip pat rasite drūčiausią ąžuolą Telšių rajone – Skliausčių ąžuolą (skersmuo 1,8 m).Varnių regioninio parko kraštovaizdžio savitumą lemia unikalūs ežerai, daugybė pelkių, pasižyminčių gausia bioįvairove bei ledynmečių paliktos keiminių plokščiakalvių „kepurės“, nuo kurių atsiskleidžia Žemaitijos kraštovaizdžio grožis.
Paveikslėlis

Stručių selekcijos centras
Brizgų k., Telšių r.
Jono Molniko stručių ūkis vienas didžiausių Žemaitijoje, jis patenka tarp 5 didžiausių ūkių Lietuvoje. Čia pastatyta ferma, inkubatorius, įrengtas aptvaras stručiams.
Norintys daugiau sužinoti apie stručius gali užsisakyti 1 valandos trukmės ekskursiją, kurios kaina grupei (iki 50 žmonių) 300 Lt. Užsisakę šią ekskursiją dovanų gausite Jaroslavo Olavo Horbančuko knygą „Stručiai“ ir stručio kiaušinį.
Yra galimybė užsisakyti degustaciją (ne vėliau kaip prieš 3 dienas):

* Kiaušinienę - 1 asmeniui 10 Lt.
* Strutienos karpačo - 1 asmeniui 20 Lt.
* Strutienos kepsnį - 1 asmeniui 30 Lt.

Degustacija vyktų kavinėje „7 kilometras“, Pagermančio k., Telšių r.

Paveikslėlis

Papildyta 2011-04-26

Masčio ežero pakrantė, Zakso kalnas
Paveikslėlis

Muziejus "Alka" rudenį iš radijo bangomis valdomo lėktuvo.
Paveikslėlis

Šv.Mikalojaus cerkvė
Paveikslėlis

Respublikos gatvė naktį
Paveikslėlis

Masčio ežero pakrantė, tiltukas
Paveikslėlis

Telšiai iš radijo bangomis valdomo lėktuvo
Paveikslėlis

Papildau: Renovuojama Telsiu viduryje esancio ezero pakrante

Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paskutinį kartą redagavo N3xt Tre Geg 11, 2011 8:39 am. Iš viso redaguota 11 kartus.
Laguna x91 coupe
Vartotojo avataras
N3xt  
Klubo narys
 
Pranešimai: 4340
Miestas: Telšiai
Automobilis: Laguna x91 coupe
Vardas: Domantas
Padėkojo: 2
Gavo padėkų: 5

Re: Susipažinkite su Telšiais

Standartinė darka0 » Tre Spa 20, 2010 7:03 am

BRAVO. As uz 100% tokiai temai!!! Saunuolis N3xt!
Man tikrai idomu pasiziureti toki pristatyma ir perziurejus nuotraukas norisi paciam aplankyt Telšius.
Manau as irgi greit papildysiu sia tema savo miestelio aprasymu
(tinka) (tinka) (tinka)
(New) Renault Laguna (universalas) '98 m. 2.0 L benzinas/jau dujos
(Ex.) Renault Laguna (Initiale) '98 m. 3.0 L APD benzinas/dujos
(Ex.) Renault Laguna (balta) '95 m. 1.8 L benzinas/jau dujos
Vartotojo avataras
darka0  
Moderatorius
 
Pranešimai: 1541
Miestas: Vilnius
Automobilis: Renault Laguna I
Vardas: Darius
Padėkojo: 0
Gavo padėkų: 0

Re: Susipažinkite su Telšiais

Standartinė Vidme » Tre Spa 20, 2010 8:51 am

Taip, šaunuolis Next...Niekad nemaniau kad tiek grožybių ir įdomybių yra Telšiuose...
Renault Laguna '96 2,0 RXE F3R pilka ERS***
+370 650 48 650
Vartotojo avataras
Vidme  
Dalyvis
 
Pranešimai: 105
Miestas: Marijampolė
Automobilis: Laguna I ph1
Padėkojo: 0
Gavo padėkų: 0

Re: Susipažinkite su Telšiais

Standartinė Taddeo » Tre Spa 20, 2010 10:36 am

Smagus toks miesto pristatymas. Pagarba Domai (alus)
http://www.lagunaclub.lt - Renault Laguna autoklubas!
Vartotojo avataras
Taddeo  
Administratorius
 
Pranešimai: 1697
Vardas: Tadas
Skype: taddeo08
Padėkojo: 2
Gavo padėkų: 13

Re: Susipažinkite su Telšiais

Standartinė staska » Tre Spa 20, 2010 11:17 am

Super tema daugiau tokiu reik :) (tinka)
Ex Lagunos 94m, 95m, 96m,99m,
Vartotojo avataras
staska  
Klubo narys
 
Pranešimai: 392
Miestas: Kaunas
Automobilis: Renault Laguna I
Padėkojo: 0
Gavo padėkų: 0

Re: Susipažinkite su Telšiais

Standartinė XaiXus » Tre Spa 20, 2010 11:29 am

Nice (tinka)
Renault Laguna I phII, 1998 metų, 2.2dT, RXE
el.paštas: xaixus@gmail.com
Vartotojo avataras
XaiXus  
Klubo narys
 
Pranešimai: 728
Miestas: Utena
Automobilis: Laguna I ph II 2.2dT
Vardas: Andrius
Padėkojo: 0
Gavo padėkų: 0

Re: Susipažinkite su Telšiais

Standartinė Sigis » Tre Spa 20, 2010 8:13 pm

Faini tie Telšiai (tinka)
Renault Laguna II phI, 1.9dci + turbo chip, 2004m., vysniava
Skype: sigis.kaunas
El. pastas: sigitas3@inbox.lt
Vartotojo avataras
Sigis  
Klubo narys
 
Pranešimai: 1741
Automobilis: Laguna II
Vardas: Sigitas
Skype: sigis.kaunas
Padėkojo: 0
Gavo padėkų: 0

Re: Susipažinkite su Telšiais

Standartinė N3xt » Tre Spa 20, 2010 8:58 pm

Na taip Telsiai tikrai grazus miestas... daznas svetys taip pasako :] Miestas kuris pastoviai rekonstruojamas, pvz turedamas laiko nuleksiu i paezere ir pafotkinsiu naujai rengiama parka - jacht kluba... vien dabar nuejus i i ta parka jautiesi kaip kokiam kitam mieste bet ne telsiuos :] Yra nemazai domybiu, pats miestas idomus nes neilis pagal isikurimo vieta ir aplinka, beto turi savo ilga ir idomia istorija, daug istoriju apie DZIUGA, masti, kalnus ir t.t..
Laguna x91 coupe
Vartotojo avataras
N3xt  
Klubo narys
 
Pranešimai: 4340
Miestas: Telšiai
Automobilis: Laguna x91 coupe
Vardas: Domantas
Padėkojo: 2
Gavo padėkų: 5

Re: Susipažinkite su Telšiais

Standartinė N3xt » Tre Spa 20, 2010 9:18 pm

p.s... siektiek idejau informacijos apie pacio miesto istorija. Bei idejau nauju vaizdu :]
Laguna x91 coupe
Vartotojo avataras
N3xt  
Klubo narys
 
Pranešimai: 4340
Miestas: Telšiai
Automobilis: Laguna x91 coupe
Vardas: Domantas
Padėkojo: 2
Gavo padėkų: 5

Re: Susipažinkite su Telšiais

Standartinė Jill » Ket Spa 21, 2010 11:02 am

Ta foto kur centrinė gatvė, tai man kažkuo primena Kėdainių "Rinkos aikštę". Labai gažu:) reiktų kada rimtai aplankyti (Kavyte)
Skype: rudzile
Tel.nr.: +37064354357
e-mail: rudzile@gmail.com
Vartotojo avataras
Jill  
Klubo narys
 
Pranešimai: 533
Miestas: Kėdainiai
Automobilis: LagunaI phII 1.9dti
Vardas: Rugile
Skype: rudzile
Padėkojo: 0
Gavo padėkų: 0

Re: Susipažinkite su Telšiais

Standartinė darka0 » Ket Spa 21, 2010 3:44 pm

Manau reikia organizuoti pazintines ekskursijas i savo miestelius klubo nariams. As su mielu noru sudalyvauciau :D
(New) Renault Laguna (universalas) '98 m. 2.0 L benzinas/jau dujos
(Ex.) Renault Laguna (Initiale) '98 m. 3.0 L APD benzinas/dujos
(Ex.) Renault Laguna (balta) '95 m. 1.8 L benzinas/jau dujos
Vartotojo avataras
darka0  
Moderatorius
 
Pranešimai: 1541
Miestas: Vilnius
Automobilis: Renault Laguna I
Vardas: Darius
Padėkojo: 0
Gavo padėkų: 0

Re: Susipažinkite su Telšiais

Standartinė Sigis » Ket Spa 21, 2010 5:46 pm

Senai jau telsiuose bebuvau :) Pamenu dar alkos muzieju aplankiau ;)
Renault Laguna II phI, 1.9dci + turbo chip, 2004m., vysniava
Skype: sigis.kaunas
El. pastas: sigitas3@inbox.lt
Vartotojo avataras
Sigis  
Klubo narys
 
Pranešimai: 1741
Automobilis: Laguna II
Vardas: Sigitas
Skype: sigis.kaunas
Padėkojo: 0
Gavo padėkų: 0

Re: Susipažinkite su Telšiais

Standartinė Andreezas » Šeš Lap 13, 2010 7:00 pm

Jo,tema sauni ir nuotraukytes fainos,tikrai nezinojau,kad yra Telsiuose tiek muzieju,reikes apsilankyti,nes tuose krastuose buvau tik zverinciuje,daugiau nezinojau kur nuvaziuoti (dontknow) . Super tema,super nuotraukytes,super nuorodos kaip pasiekti objektus (tinka)
O pazintine ekskursija klubieciams tikrai idomus variantas,kaip darka0 minejo :D
Renault Laguna 1.9dti
Vartotojo avataras
Andreezas  
Klubo narys
 
Pranešimai: 116
Miestas: Siauliai
Automobilis: Renault Laguna'98
Vardas: Andrius
Padėkojo: 0
Gavo padėkų: 0

Re: Susipažinkite su Telšiais

Standartinė N3xt » Sek Lap 14, 2010 10:02 am

Miesto visa centra griauna... visi saligatviai isardyti ir t.t... :D Pries pora metu naujai sutvarke vel griauna :D Tik va niekaip nerandu laiko nulekt i naujaja Telsiu paezere, kur naujai tvarko... bet pasak pazystamu ten vaizdas labai puikus :]]]

Cia idedu studentu darba. Pakankamai tiksliai padarytas kiek teko nagrinet, nors radau ir neatitikimu :]] Siaip idomus darbas apie Telsius - proga dar labiau juos pazint :]

Laguna x91 coupe
Vartotojo avataras
N3xt  
Klubo narys
 
Pranešimai: 4340
Miestas: Telšiai
Automobilis: Laguna x91 coupe
Vardas: Domantas
Padėkojo: 2
Gavo padėkų: 5

Re: Susipažinkite su Telšiais

Standartinė tiuningazzzz » Sek Lap 14, 2010 7:49 pm

Labai grazu,issamu. (tinka) cia pasirodei savo miesta.idomu per kiek laiko padarei tiek graziu foto.Ir aisku kurioje nors foto galejai uzgaudyt ir savo (laguna)
94m 1Ph1 Renault Laguna 2.0RT
Vartotojo avataras
tiuningazzzz  
Dalyvis
 
Pranešimai: 226
Miestas: Panevėžys-Kaunas
Automobilis: renault laguna
Vardas: Robertas
Skype: tiuningazzzz2
Padėkojo: 0
Gavo padėkų: 0

Re: Susipažinkite su Telšiais

Standartinė N3xt » Sek Lap 14, 2010 8:18 pm

Nuotraukos is interneto imtos, nemano cia jos darytos :]] Kakada buvo manija fotkint, bet nebeturiu nei vienos is tu laiku foto...
O Telsiu kadrelis su laguna tikrai nevienas yra :] Tik cia nedejau, nes tema ne apie cepa.. :D
Laguna x91 coupe
Vartotojo avataras
N3xt  
Klubo narys
 
Pranešimai: 4340
Miestas: Telšiai
Automobilis: Laguna x91 coupe
Vardas: Domantas
Padėkojo: 2
Gavo padėkų: 5

Re: Susipažinkite su Telšiais

Standartinė tiuningazzzz » Pir Lap 15, 2010 8:10 pm

Aisku,supratau. (tinka) miestelis
94m 1Ph1 Renault Laguna 2.0RT
Vartotojo avataras
tiuningazzzz  
Dalyvis
 
Pranešimai: 226
Miestas: Panevėžys-Kaunas
Automobilis: renault laguna
Vardas: Robertas
Skype: tiuningazzzz2
Padėkojo: 0
Gavo padėkų: 0

Re: Susipažinkite su Telšiais

Standartinė AdrX » Ant Lap 30, 2010 7:25 am

Super N3xt! Papildysiu stadionas visas nugriautas, bus statomas naujas, taip pat 2 nuotraukoje toje vietoje stovės anfitiatras, kuris bus atsuktas i ežerą, kiek neša žinios toks bus vienintelis Lietuvoje nors gal ir klystu :) Paežerė nauja su fontanu vidury ežero, taigi siulau tikrai uz poros metelių aplankyt mus :) Kad ir miestelis, bet vasara ar žiema tai tikrai gražu.. :oops:
Renault Laguna ph2 '99
1.6 16V 79kW K4M RT Alize
Vartotojo avataras
AdrX  
Klubo narys
 
Pranešimai: 605
Miestas: Telšiai
Automobilis: Laguna ph2 K4M
Vardas: Audrius
Skype: preparetotalk
Padėkojo: 0
Gavo padėkų: 0

Re: Susipažinkite su Telšiais

Standartinė Armandas » Šeš Bal 02, 2011 2:01 pm

Šaunus miestas Telšiai. Ir pristatymas, beje :D ! Pats esu klaipedietis, bet karts nuo karto apsilanakau skautiškais reikalais. :) .
Vartotojo avataras
Armandas  
Pirmyn!
 
Pranešimai: 3
Miestas: Klaipeda
Automobilis: Renault LagunaII ph1
Vardas: Armandas
Padėkojo: 0
Gavo padėkų: 0

Re: Susipažinkite su Telšiais

Standartinė N3xt » Tre Geg 11, 2011 8:40 am

N3xt rašė:Papildau: Renovuojama Telsiu viduryje esancio ezero pakrante

Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis


Kazkadaise buvusi tuscia, nyki, apzelus ir apleista :] Siandiena Net tada kada dar darbai nebaigti, zmoniu buriai sutinkami kasdien :]
Laguna x91 coupe
Vartotojo avataras
N3xt  
Klubo narys
 
Pranešimai: 4340
Miestas: Telšiai
Automobilis: Laguna x91 coupe
Vardas: Domantas
Padėkojo: 2
Gavo padėkų: 5

Kitas

Grįžti į Laisvalaikis ir kelionės

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias

cron